Series List (Moncolle EX EZW)

Takara Tomy Pokemon figure series list

[Moncolle EX EZW]  As of 2017.09.22

Z Move series
 Series Number   Pokemon   Notes 
EZW-01 2017.4.22 release
EZW-02 2017.4.22 release
EZW-03 2017.7.15 release
EZW-04 2017.7.15 release
EZW-05 2017.7.15 release
EZW-06 2017.11.17 release
EZW-07

EZW-08
0 件のコメント:

コメントを投稿