Series List (MONCOLLE SP)

Takara Tomy Pokemon figure series list

[MONCOLLE SP] Super Size
 Series Number   Pokemon   Notes 
SP-01
SP-02
SP-03
SP-04
SP-05
SP-06
SP-07
SP-08
SP-09
SP-10
SP-11
SP-12
SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
SP-24
SP-25
SP-26
SP-27
SP-28
SP-29
SP-30
SP-31
SP-32
SP-33
SP-34
SP-35
SP-36
SP-37
SP-38
SP-39
SP-40
SP-41
SP-42
SP-43
SP-44
SP-45
SP-46
SP-47
SP-48
SP-49 Gen70 件のコメント:

コメントを投稿